Teachers for Europe (T4E) 2014-15 - Δυτική Ελλάδα/Western Greece - Αιτωλοακαρνανία/Aetolia & Akarnania - Δημοτικό Σχολείο Αστακού/Astakos Primary School

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεδριάζει (Συμβούλιο της Ε.Ε., Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή)Με αφορμή τέσσερα αναμνηστικά κέρματα με θέμα της Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., εξετάζονται το Συμβούλιο της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πορτογαλικό κέρμα του 2007 εμφανίζει μια βελανιδιά. Αριστερά κάτω από τα κλαδιά της εικονίζεται το πορτογαλικό εθνόσημο και δεξιά η λέξη “POR TU GAL” γραμμένη σε τρεις σειρές. Κάτω από τη σύνθεση αυτή είναι γραμμένη η φράση “2007 PRESIDENCIA DO CONSELHAO DA UE”.

Το γαλλικό κέρμα του 2008 έχει μια μεγάλη επιγραφή στο κέντρο του: “2008 PRESIDENCE FRANCAISE UNION EUROPEENNE RF”. Από τα συμφραζόμενα είναι κατανοητή η σημασία της όπως και η σημασία του “RF” (“Republique Francaise”), αντίστοιχη της παρουσίας της συντομογραφίας “RI” στα ιταλικά κέρματα.

Το βελγικό κέρμα του 2010 φέρει στο κέντρο του μια καλλιγραφική σύνθεση της σύντμησης “EU”. Στο πάνω μέρος υπάρχει η επιγραφή “BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU 2010”, ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει το όνομα της χώρας στις ομιλούσες γλώσσες: “BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN”.

Το λετονικό κέρμα του 2015 απεικονίζει το σχέδιο μιας μυλόπετρας ως αναφορά στο παρελθόν της χώρας και πάνω από αυτή αναγράφεται “LATVIJAS PREZIDENTURA ES PADOME” («Λετονία-προεδρία της Ευρώπης»)

Το κοινό στοιχείο το οποίο συνδέει τα τέσσερα κέρματα είναι η προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο είναι το όργανο που λαμβάνει τις βασικές αποφάσεις και αποτελείται από εννέα διαφορετικά υποσυμβούλια, στα οποία συμμετέχουν υπουργοί από κάθε κράτος-μέλος. Έδρα του Συμβουλίου της Ε.Ε. είναι οι Βρυξέλλες. Την προεδρία την αναλαμβάνει κάθε κράτος με συγκεκριμένη σειρά κάθε κράτος για έξι μήνες. Τρέχουσα προεδρία είναι αυτή της Λετονίας, όπως μαρτυρά και το κέρμα του 2015. Η Ελλάδα έχει βρεθεί στην προεδρία το 1983 (Ανδρέας Παπανδρέου), το 1988 (Ανδρέας Παπανδρέου), το 1994 (Ανδρέας Παπανδρέου), το 2003 (Κωνσταντίνος Σημίτης) και το 2014 (Αντώνης Σαμαράς).

Άλλο όργανο με παραπλήσια ονομασία είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί των κρατών και συνεδριάζει τέσσερις φορές τον χρόνο. Πρόκειται για μια Σύνοδο Κορυφής η οποία χαράσσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρός της είναι ο Ντόναλντ Τουσκ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από Επιτρόπους και μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο της Ε.Ε. νομοθετικές προτάσεις. Σημερινός της πρόεδρος είναι ο Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ.

Οι Συνθήκες της Ευρώπης (Από τη Ρώμη στη Λισσαβόνα)

Η παρέμβαση αυτή έχει ως σκοπό να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τις Συνθήκες δημιουργίας της οντότητας της Ε.Ε. (Συνθήκη της Ρώμης, θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Συνθήκη της Λισσαβόνας). Αφορμή για τη συζήτηση αποτελεί η κοινή αναμνηστική έκδοση του 2007 και το ιταλικό αναμνηστικό κέρμα του 2005.

Η Α΄ Συνθήκη του 1957(Ρώμη)
Το κεντρικό μέρος του κέρματος δείχνει το κείμενο της Συνθήκης γραμμένο σε ανοικτό βιβλίο. Στο φόντο του υπάρχει ένα περίτεχνο σχήμα, το οποίο παραπέμπει στο δάπεδο του Μιχαήλ Άγγελου στην πλατεία του Καπιτωλίου της Ρώμης, σημείο υπογραφής της Συνθήκης. Πάνω από το βιβλίο αναγράφεται η λέξη «ΕΥΡΩΠΗ» στη γλώσσα κάθε χώρας. Στο πάνω μέρος του εσωτερικού δακτυλίου υπάρχει η επιγραφή «50 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ» και στο κάτω μέρος το όνομα της χώρας, το σύμβολο του νομισματοκοπείου και η ημερομηνία έκδοσης (2007).
Η Α΄ Συνθήκη της Ρώμης του 1957 υπογράφτηκε στις 25 Μαρτίου 1957 και την υπέγραψαν η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Επρόκειτο για συνθήκη σύνδεσης των οικονομιών των χωρών αυτών μέσα από προνόμια μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών και για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) στην οποία η Ελλάδα εισήλθε το 1981. Σιγά-σιγά προέκυψε η ανάγκη επέκτασης της συνθήκης αυτής και σε άλλους τομείς πλην της οικονομίας: η νέα συμφωνία πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ το 1993 και άλλαξε το όνομα «Ε.Ο.Κ.» σε «Ευρωπαϊκή Ένωση». Μέχρι το 2004, τα μέλη της Ε.Ε. είχαν υπερδιπλασιαστεί, από 12 σε 25. Προέκυψε, επομένως, η ανάγκη για νέα κοινή συνθήκη.
Η Β΄ Συνθήκη του 2007 (Ρώμη-Λισσαβόνα)
Το 2004 υπογράφτηκε στη Ρώμη η συνθήκη για το Σύνταγμα της Ευρώπης. Έναν χρόνο αργότερα, το 2005, η Ιταλία εξέδωσε αναμνηστικό κέρμα των 2€ για τον ένα χρόνο από την υπογραφή της συνθήκης αυτής.
Στο κέντρο της κυριαρχεί η παράσταση του Δία-ταύρου και της Ευρώπης: η Ευρώπη κρατά ένα φτερό συμβολίζοντας την υπογραφή της συνθήκης, ενώ η παρουσία του Δία παραπέμπει στην αρχέγονη κληρονομιά της Δημοκρατίας από την Ελλάδα. Όπως και στο προηγούμενο κέρμα, συμβολίζεται το νομισματοκοπείο της Ρώμης («R»), το σύμβολο του κράτους («RI» -«Repubblica Italiana») και τα αρχικά του δημιουργού («MCC» - «Maria Carmella Colaneri»). Ο εξωτερικός δακτύλιος του κέρματος αναγράφει τη φράση «COSTITUZIONE EUROPEA» στο κάτω ημικύκλιο, αφήνοντας χώρο στο πάνω μισό για τα δώδεκα αστέρια της Ένωσης. Το βήμα αυτό διήρκεσε 10 λεπτά.
Το Σύνταγμα της Ευρώπης ήταν ένα νομικό κείμενο το οποίο περιελάμβανε όλες τις μέχρι τότε διακρατικές συμφωνίες των χωρών-μελών. Ήρθε στο προσκήνιο ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και η ανάγκη συνδρομής των κρατών-εταίρων σε όποιο μέλος της Ένωσης χρειάζεται βοήθεια. Μετά την κατάρτισή του, το Σύνταγμα δόθηκε προς επικύρωση στα τοπικά κοινοβούλια. Σε άλλες χώρες η συμφωνία ψηφίστηκε κατευθείαν από το κοινοβούλιο (όπως στην Ελλάδα), ενώ σε άλλες χώρες τέθηκε σε δημοψήφισμα (Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο). Ενώ το ισπανικό και το λουξεμβουργιανό δημοψήφισμα έδωσαν θετική ψήφο στο Σύνταγμα, ο γαλλικός και ο ολλανδικός λαός το απέρριψαν.

Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, συγκροτήθηκε Επιτροπή Σοφών με σκοπό την αναθεώρηση του κειμένου, η οποία έλαβε σάρκα και οστά με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, στις 13 Δεκεμβρίου 2007, ακριβώς 50 χρόνια μετά από τη Συνθήκη της Ρώμης, όπως αναγράφεται στην κοινή αναμνηστική έκδοση.

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Όλη η Ιταλία σε ένα μικρό αναμνηστικό κέρμα!

Το ιταλικό αναμνηστικό κέρμα των δύο ευρώ του 2011 μας ταξιδεύει σε μια άλλη χώρα του ευρωπαϊκού νότου, τη γειτονική μας Ιταλία. Το νόμισμα κόπηκε για τα 150 χρόνια από την ενοποίηση της χώρας, η οποία μέχρι το 1861 ήταν διαιρεμένη σε πολλά μικρά κράτη. Οι προσωπικότητες που έδρασαν για την ενοποίηση της χώρας ήταν ο Καμίλο Μπένσο, κόμης του Καβούρ και πρωθυπουργός του Πεδεμοντίου, του μεγαλύτερου από τα ιταλικά κράτη του βορρά, ο βασιλιάς Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄, ο φλογερός πολιτικός Τζουζέπε Ματσίνι, ο οποίος διακήρυττε παντού την ανάγκη για ενωμένη Ιταλία και ο επαναστάτης Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, ο οποίος κήρυξε την επανάσταση στη νότια Ιταλία και την ένωση με τη βόρεια. Στις 17 Μαρτίου 1861 ανακηρύσσεται το Βασίλειο της Ιταλίας με πρωτεύουσα τη Φλωρεντία. Δέκα χρόνια μετά, το 1871, η πρωτεύουσα θα μεταφερερθεί στη Ρώμη. Αυτή είναι η σύντομη ιστορία της Ιταλικής Ενοποίησης, ή του Risorgimento, όπως αποκαλείται στη γλώσσα της.
Το αναμνηστικό κέρμα των 2€ έχει στο κεντρικό του τμήμα τρεις ιταλικές σημαίες, οι οποίες συμβολίζουν τις τρεις επετείους της ενοποίησης (1911, 1961 και 2011). Πάνω από αυτές υπάρχει η επιγραφή "150a DELL' UNITA' D' ITALIA", ("150 έτη από την Ενοποίηση της Ιταλίας"). Δεξιά από τις σημαίες, το πλεγμένο ακρωνύμιο "RI" ("Repubblica Italiana") δηλώνει τη χώρα ("Ιταλική Δημοκρατία"). Η επιγραφή "1861>2011>>" σημαίνει τη μετάβαση από το 1861 στο 2011 και τη συνέχεια της Ιστορίας. Το γράμμα "R" στο κάτω μέρος δηλώνει το νομισματοκοπείο της Ρώμης. Τέλος, τα γράμματα "ELF INC." δηλώνουν τα αρχικά του Ettore Lorenzo Frapiccini (σχεδιαστή του κέρματος) αλλά και το επάγγελμά του (Incisore = Χαράκτης).

Οι δραστηριότητες της ενότητας αυτής περιλαμβάνουν αρχικά ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο εργαστήριο και αφορούν κυρίως προβολή οπτικοακουστικού υλικού. Κατόπιν, οι μαθητές θα ερευνήσουν κατά ομάδες τα ζητούμενα.
Αρχικά, γνωριμία με την Ιταλία (https://www.youtube.com/watch?v=FNQug1Hoi2U), την πρωτεύουσα Ρώμη (https://www.youtube.com/watch?v=h9fHP9IvbiI ) και τον ιταλικό εθνικό ύμνο (https://www.youtube.com/watch?v=04ckV9QueXc).
Κατόπιν,  το ταξίδι περιλαμβάνει βουτιά στο ρωμαϊκό παρελθόν (https://www.youtube.com/watch?v=dBzY0We-W9Y) και (https://www.youtube.com/watch?v=3VDH_J2v4gk) και στην Αναγέννηση (https://www.youtube.com/watch?v=rVQBVE9BzYk).
Θα μιλήοσυμε για το Βατικανό  (https://www.youtube.com/watch?v=U-VW_wDNJzc)
Θα δούμε τον Ιούλιο Καίσαρα, τον Οκταβιανό Αύγουστο, τον Νέρωνα, τον Καλιγούλα, τον Μάρκο Αυρήλιο, τον Διοκλητιανό, τον Μιχαήλ Άγγελο, τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, τον Μποτιτσέλι, τον Ραφαήλ, τον Καραβάτζιο, τον Γαλιλαίο, τον Μαρκόνι, τον Δάντη, τον Βοκκάκιο, τον Πετράρχη, τον Βέρντι, τον Γκαριμπάλντι, τον Καβούρ, τον Μουσολίνι, τον Παβαρότι, τον Μορικόνε, τον Αρμάνι, τον Φελίνι, τη Μοντεσσόρι και άλλους πολλούς πασίγνωστους Ιταλούς.
Θα γνωρίσουμε τη Γιουβέντους, τη Μίλαν, τη Ρόμα, τη Φιορεντίνα, την Ίντερ, τη Νάπολι και τις άλλες ομάδες του Καμπιονάτο.

Θα μιλήσουμε για ιταλική μουσική, μόδα, φινέτσα, κρασιά, ποδόσφαιρο, αυτοκίνητα, κουζίνα και άλλα εξαγώγιμα είδη.
Θα χρωματίσουμε λευκούς χάρτες της ιταλικής χερσονήσου και της Ιταλίας στην Ευρώπη, την ιταλική σημαία αλλά και σπουδαία έργα της Ιταλικής Αναγέννησης.
Θα μάθουμε ιταλικές λέξεις και φράσεις.
Θα ερευνήσουμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι στην Ιταλία με κάθε μέσο.

Επίσης, θα εξετάσουμε και το αναμνηστικό κέρμα των 2 € του 2010, το οποίο απεικονίζει τον κόμη του Καβούρ, πρωτεργάτη της Ιταλικής Ενοποίησης, το οποίο κόπηκε με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννησή του.
Κι όλα αυτά θα ξεκινήσουν από ένα κερματάκι!

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Ο Δον Κιχώτης στο ισπανικό αναμνηστικό κέρμα του 2005

Το ισπανικό αναμνηστικό κέρμα των 2€ του 2005 εικονίζει μια πολύ γνώριμη φιγούρα μας! Όπως έχετε καταλάβει, πρόκειται για τον Δον Κιχώτη (Don Quixote) από τη Μάντσα, τον φανταστικό ήρωα του συγγραφέα Μιγκέλ ντε Θερβάντες (Miguel de Cervantes). Στο βιβλίο του Θερβάντες, ο κεντρικός ήρωας είναι ο Αλόνσο Κιχάνα, ένας μεσήλικας αγρότης από την κεντρική Ισπανία, ο οποίος διαβάζει  πολλά μυθιστορήματα με ιππότες και στο τέλος αρχίζει να νομίζει ότι είναι και ο ίδιος ιππότης. Ο Αλόνσο βρίσκει ένα γέρικο άλογο (το ονομάζει Ροσινάντε), φορά μια παλιά σκουριασμένη πανοπλία και αλλάζει το όνομά του σε Δον Κιχώτης. Πείθει έναν απλοϊκό συγχωριανό του, τον Σάντσο Πάντσα, να τον ακολουθήσει, προσφέροντάς του τη διοίκηση ενός νησιού. Ο Αλόνσο (ή Δον Κιχώτης) είναι ερωτευμένος με μια νεαρή συγχωριανή του, την οποία ονομάζει με το φανταστικό όνομα Δουλτσινέα απ' το Τομπόσο. Για χάρη της, λοιπόν, ξεκινά τις περιπέτειές του, αυτός καβάλα στο ψωράλογό του και ο Σάντσο καβάλα στον γάιδαρό του. Σε όλα τα μέρη απ' όπου περνάει, σπέρνει την καταστροφή. Οι άνθρωποι τον κοροϊδεύουν για τις γκάφες του: μέσα στο σαλεμένο του μυαλό, επιτίθεται σε ένα κοπάδι πρόβατα τα οποία βλέπει για στρατό και σπάει τα μούτρα του στους τοίχους των ανεμόμυλων, επειδή τους έβλεπε για γίγαντες. Σε μια από τις περιπέτειές του τραυματίζεται και επιστρέφει στο σπίτι του, όπου αναλαμβάνουν οι συγγενείς του να τον απαλλάξουν από την τρέλα του. Από το βιβλίο αυτό μας έμεινε η έννοια "δονκιχωτισμός" που σημαίνει αυτόν που επιμένει να υπερασπίζεται τους αδύνατους (ή τις πολύ ιδανικές ιδέες του) εμμένοντας στον δικό του κόσμο, χωρίς επαφή με την πραγματικότητα.
Το μνημείο του Θερβάντες στην Πλάθα ντε Εσπάνια της Μαδρίτης. Ο μαρμάρινος Θερβάντες παρουσιάζεται πίσω καθιστός, ενώ μπροστά του, χάλκινοι, ιππεύουν τα υποζύγιά τους ο Δον Κιχώτης και ο Σάντσο Πάντσα.
Ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες εξέδωσε το βιβλίο "Ο ευφάνταστος ευπατρίδης Δον Κιχώτης από τη Μάντσα" στα 1605, ακριβώς 400 χρόνια πριν την κυκλοφορία του αναμνηστικού κέρματος. Ο Θερβάντες καταγόταν από τα περίχωρα της Μαδρίτης, σημερινής πρωτεύουσας της Ισπανίας. Στα νεανικά του χρόνια ήταν μισθοφόρος στρατιώτης και πολέμησε σε αρκετές μάχες, όπως στη ναυμαχία της Ναυπάκτου και στην Πολιορκία της Κέρκυρας (1571).
Στο παραπάνω κέρμα εικονίζεται ο Δον Κιχώτης ως χαρακτηριστική φιγούρα του "Ιππότη της Ελεϊνής Μορφής" να κρατά το δόρυ του. Πίσω του εμφανίζονται δύο ανεμόμυλοι, σύμβολα της πιο χαρακτηριστικής περιπέτειάς του. Μέσα στον κυκλικό δίσκο από νικέλιο εμφανίζεται έγγλυφη η επιγραφή ESPANA, δηλαδή ΙΣΠΑΝΙΑ, και κάτω από αυτή ένα εστεμένο Μ, σύμβολο του βασιλικού νομισματοκοπείου της Μαδρίτης, όπου κόπηκε το νόμισμα. Στον εξωτερικό δακτύλιο από χαλκό και νικέλιο, υπάρχουν τα 12 αστέρια της Ε.Ε., τέσσερα (4) εκ των οποίων είναι έγγλυφα, συμβολίζοντας τις 4 εκατονταετηρίδες (400 χρόνια) από την έκδοση του βιβλίου.

Η Ισπανία στη Βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1Παλιά παιδική σειρά με τον Δον Κιχώτη

Φυσικά, θα διαβάσουμε αποσπάσματα από τον "Δον Κιχώτη", συνδέοντας τη δράση μας με τη Φιλαναγνωσία, εδώ http://8dim-evosmos.gr/wp-content/uploads/2012/11/Kixotis.pdf

Από τον Δον Κιχώτη και τον Θερβάντες θα περάσουμε στην ισπανική ενδοχώρα, την Καστίλλη, την Αραγωνία, την Ανδαλουσία, την Καταλονία, τις Βαλεαρίδες, τη χώρα των Βάσκων, κλπ https://www.youtube.com/watch?v=1OvBvazLPck και https://www.youtube.com/watch?v=ctmWeLQuBP4 , συνδέοντας τη δράση με τη Γεωγραφία

Θα μιλήσουμε για την ισπανική σημαία και τους συμβολισμούς των χρωμάτων της, ενω θα ακούσουμε τον ισπανικό εθνικό ύμνο https://www.youtube.com/watch?v=UvJ8P8RjMI8

Θα αναπαραστήσουμε ταυρομαχίες και θα συζητήσουμε για το έθιμο της Παμπλόνα https://www.youtube.com/watch?v=t7mK1cPDhXM

Θα ακούσουμε την Ισπανική Υποχώρηση και άλλα γνωστά ισπανικά τραγούδια  https://www.youtube.com/watch?v=FB9b3wjSiY8, συνδέοντας τη δράση μας με τη Μουσική

Θα μεταφερθούμε σε ένα ισπανικό εστιατόριο για να δούμε πώς παρασκευάζονται οι παέγιας και οι τάπας. https://www.youtube.com/watch?v=M4wCSFnbCLM

Θα δούμε τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Ατλέτικο, τη Μπαρτσελόνα και τις άλλες ομάδες της Ισπανίας.
https://www.youtube.com/watch?v=BUIaiqW5D_A, συνδέοντας τη δράση μας με τη Φυσική Αγωγή

Και, φυσικά, θα δούμε ένα επεισόδιο της σειράς "Δον Κιχώτης"!

Όλα αυτά βεβαίως στο εργαστήριο του σχολείου μας, μέσα από την αγωγή στις Τ.Π.Ε.!


Update 01/04/2015:
 

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Η πρώτη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η πρώτη γνωριμία με το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε. Τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποια είναι η διαφορά της απο την Ευρωζώνη; Γιατί όλες οι χώρες της Ευρώπης δεν είναι μέλη της Ε.Ε.; Πώς δημιουργήθηκε η Ένωση; Ενδεικτικά, κάποιες από τις διαφάνειες που μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τα βασικά:

 

Καλώς Ήρθατε! Welcome! Bienvenus! Benvenuti!

Καλώς Ήρθατε/Welcome/Bienvenus/Benvenuti στο ιστολόγιό μας. Στον χώρο αυτό θα αναρτούμε ό,τι μαθαίνουμε από την ενασχόλησή μας τις συλλογές αναμνηστικών κερμάτων των 2 ευρώ στα πλαίσια του προγράμματος "Teachers for Europe (T4E)".